Om oss

Företaget har en stor erfarenhet och kompetens inom personalen och kunskaper som kommer våra slutanvändare tillgodo. Företaget har godkända vvs-certifikat samt svetsare med svetsarprövningar enligt nya Europastandard SS-EN 287 och EN-SS 288, och med tillverkning av trycksatta utrustning enligt PED.

Vi förfogar över bra lokaliteter samt certifierade svetsmaskiner och maskinell utrustning. Företaget kan därför tillverka och montera stora rörentreprenader som är trycksatta enligt AFS. Företaget förfogar även utrustning och kompetens för isoleringsbeklädnad av rör och plåtmontage för alla förekommande plåtarbeten. Även smidesarbeten utförs till byggsektorn.

Målsättningen inom företaget är att tillgodose våra kunders behov och önskemål och med största kvalitet på utfört arbete enligt vår anpassade kvalitetsäkringsplan,- miljöplan, samt egenkontroll. Företaget har fortlöpande kompetensutveckling av sin personal.